Jansons legat utdeler hvert år stipend til kvalifiserte søkere. Stipend kan gis til kvinner og menn under utdanning eller fra det praktiske liv, som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige.

Støtte gis til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at stipend­arbeidet kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.

Søknadsfrist
1. mars
hvert år

Størrelsen av hvert stipend fastsettes i forhold til stipendarbeidets varighet og karakter, og gis for inntil 1 år. Søkere må i søknaden fremlegge konkrete planer om opplegg og finansiering. Stipendiaten plikter å sende rapport etter fullført stipend­arbeid.

Grunnet overgang til elektronisk søknadsskjema kan søknader midlertidig ikke sendes inn. Elektronisk skjema planlegges åpnet 1. februar. Alle søkere bes bruke det elektroniske skjemaet når dette er klart.