Kunnskapens tre

Utbetaling av stipend

Forutsatt at opptaksbekreftelse er mottatt, vil utbetaling av stipend på våren normalt finne sted innen utgangen av juni måned og utbetaling av stipend på høsten vil normalt finne sted innen jul. 

Det vises til nærmere informasjon angående bekreftelse på opptak

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no